Sign In

Cục THADS tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ quan (07/09/2021)

Thực hiện Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế và Công văn số 2895/TCTHADS-VP ngày 30/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, Ngày 7/9/2021 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

 

Triển khai nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (07/09/2021)

Thực hiện Công văn số 3226/UBND-KSTT ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, Ngày 7/9/2021 Cục Thi hành án dân sự ban hành Văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai thực hiện: 

Triển khai Thực hiện Công văn số 2895/TCTHADS-VP ngày 30/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị (31/08/2021)

Thực hiện Công văn số 2895/TCTHADS-VP ngày 30/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, Ngày 30/8/2021 Cục Thi hành án dân sự yêu cầu các Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau:

Triển khai thực hiện Công văn số 3073/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh (25/08/2021)

Thực hiện Công văn số 3073/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 25/8/2021 Cục Thi hành án dân sự đã có van bản chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Nội dung cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (20/08/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, ngày 19/8/2021 Cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung:     

Triển khai thực hiện Văn bản số 2804/TCTHADS-NV1 ngày 18/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức thi hành án trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (20/08/2021)

Thực hiện Công văn số 2804/TCTHADS-NV1 ngày 18/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức thi hành án trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 19/8/2021 Cục trưởng Cục Thi hành án dấn ự tỉnh yêu cầu các đơn vị thuộc Cục, Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Triên khai thực hiện Công văn số 2903/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ (17/08/2021)

Thực hiện Công văn số 2903/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ, Ngày 17/8/2021 Cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau:

Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (21/07/2021)

Ngày 20/7/2021 Cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện hiện Công văn số 2475/TCTHADS-VP ngày 17/7/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện giãn cách xã hội tại một số địa phương để phòng, chống dịch Covid-19, Cụ thể Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau:

Cục THADS tỉnh thăm và tặng quà các gia đình liệt sỹ, thương binh nhân dịp Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 (19/07/2021)

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nhằm tri ân, chia sẻ, động viên người có công với cách mạng, ngày 16/7/2021 Cơ quan, Công đoàn Cục Thi hành án tỉnh đã tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt sỹ, thương binh là thân nhân công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đoàn do đồng chí Phan Thị Mai Thảo - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn

Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021) (12/07/2021)

Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự, trong 1,5 ngày (chiều ngày 09 và ngày 10/7/2021) tại Nhà thi đấu Trường cao đẳng nghề  Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang , Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Giải thể thao các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021.
 
Các tin đã đưa ngày: