Sign In

Infographic: 4 trường hợp NLĐ được nghỉ hưu sớm từ 2021

14/01/2021

Infographic: 4 trường hợp NLĐ được nghỉ hưu sớm từ 2021
Từ 01/01/2021, việc nghỉ hưu trong đó có các trường hợp nghỉ hưu sớm của người lao động (NLĐ) được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Các tin đã đưa ngày: