Sign In

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS

16/07/2021

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, cho phép tôi gửi tới các thế hệ công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Các đồng chí thân mến!
Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, Hệ thống Thi hành án dân sự đã đạt được những thành tích quan trọng, ngày càng hiệu lực, hiệu quả, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua đó, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi hành án dân sự trong đời sống kinh tế - xã hội được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý.
Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Hệ thống Thi hành án dân sự, đồng thời xin chia sẻ khó khăn, thách thức với các đồng chí.
Các đồng chí thân mến!
Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức, nhất là bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định “xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước” là một trong những định hướng phát triển quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt là việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặt ra những đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới về thể chế, tổ chức, hoạt động của công tác thi hành án dân sự.
Trong bối cảnh đó, Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang được hun đúc trong suốt 75 năm qua, công chức, viên chức và người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những truyền thống, thành tựu đạt được, đoàn kết, chủ động đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu tạo chuyển biến cơ bản về mọi mặt trong tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Kính chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công./.


 
                                                                             Thân ái!
 
 
                                                                                        Lê Thành Long
                                                                                    Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
                                                                                       Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 

Các tin đã đưa ngày: