Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp năm 2017 (30/11/2017)

Chiều ngày 23/11/2017, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp đối với 09 đồng chí trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2017 và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp.

Đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Đoàn công tác làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long (25/10/2017)

Sáng ngày 09/10/2017 Đoàn công tác của Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đến làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc để chỉ đạo trong việc triển khai công tác năm 2018, kiểm tra đôn đốc giải quyết các vụ án lớn, án liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc bán đấu giá nhiều lần chưa có người mua hoặc chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá; chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Phòng kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đưa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào chiều sâu (10/08/2017)

Thực hiện kế hoạch số 42/KH-TCTHADS ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về phát động phong trào thi đua trong hệ thống thi hành án dân sự năm 2017. Qua đó Cục trưởng cục Thi hành án dân sự ban hành kế hoạch số 55/KH-CTHADS ngày 17 tháng 02 năm 2017 về phát động phong trào thi đua đối với cán bộ công chức thi hành án dân sự trong toàn tỉnh

Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2017) (27/07/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 2220/KH-BTP ngày 29/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng tới Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2017) trong hệ thống Thi hành án dân sự.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 của Khối thi đua cơ quan cấp tỉnh Khối 5 (24/07/2017)

          Thực hiện Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long  về việc ban hành quyết định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua; Hướng dẫn số 175/HD-HĐTĐKT ngày 12/6/2017 của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét khen thưởng các khối thi đua thuộc tỉnh Vĩnh Long; Kế hoạch số 481/KH-KTDD5 ngày 12/6/2017 của Khối 5 - Khối thi đua cơ quan cấp tỉnh về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết năm 2017.  Chiều ngày 17/7/2017 Khối trưởng - Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017 tại phòng họp Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự (20/07/2017)

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2017, trên tinh thần thống nhất giữa Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long, Đoàn kiểm sát trực tiếp của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp công bố kiểm sát trực tiếp tại phòng họp trực tuyến của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Hai nội dung kiểm sát trực tiếp trọng tâm, chủ yếu là các án chưa có điều kiện thi hành và công tác tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm kiểm sát từ 28/02/2017 trở về trước. Đến dự Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự có đồng chí Huỳnh Kim Tuyết, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long - Trưởng đoàn Kiểm sát và toàn thể các đồng chí kiểm sát viên Phòng 11- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án ngày 08/6/2017 (19/06/2017)

Ngày 8 tháng 6 năm 2017 tại phòng họp số 3 Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tổ chức họp nhằm bàn bạc, trao đổi, quyết định đưa ra biện pháp để cưỡng chế vụ việc thi hành án khó khăn, vướng mắc kéo dài nhiều năm.

Triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến Thi hành án dân sự và cơ chế một cửa tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long (29/05/2017)

Thực hiện công văn số 1639/TCTHADS-NV3 ngày 11 tháng 05 năm 2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và cơ chế một cửa tại các cơ quan Thi hành án dân sự.

Kết luận của Cục trưởng Lâm Phước Nghĩa tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017 (04/05/2017)

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lâm Phước Nghĩa, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ban Lãnh đạo có đồng chí Huỳnh Văn Chương, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ban Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long kiện toàn Tổ công tác và triển khai kế hoạch năm 2017 chỉ đạo, xử lý các vụ việc có liên quan đến tín dụng ngân hàng (24/03/2017)

Thực hiện Công văn số 517/TCTHADS –NV ngày 14/02/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ tư pháp về việc triển khai công tác của Tổ công tác chỉ đạo, xử lý các vụ việc có liên quan đến tín dụng ngân hàng. Sáng ngày 09/3/2017 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố quyết định số 28/QĐ-CTHADS ngày 01/3/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc kiện toàn tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến tín dụng Ngân hàng; triển khai Kế hoạch số 72/KH-CTHADS ngày 01/3/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long Kế hoạch Công tác của Tổ công tác chỉ đạo, xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng năm 2017. 
Các tin đã đưa ngày: