Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH VĨNH LONG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG CÔNG VỤ

14/03/2018

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH VĨNH LONG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT KỶ CƯƠNG CÔNG VỤ
Vĩnh Long là tỉnh nằm trong khu vực trung tâm của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, lượng án phải thi hành hàng năm đều tăng; tính trong 05 tháng đầu năm 2018 thì tổng số thụ lý là 10.535 việc, với số tiền phải thi hành là 1.531 tỷ đồng. Đã thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 33,33%, về tiền đạt tỷ lệ 10,52%. 

          Với quyết tâm của ban lãnh đạo Cục và sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Cục trưởng, ngành thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long phải quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu mà Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Do đó điều kiện tiên quyết nhất là phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, sự quyết tâm, đột phá đối với cán bộ công chức trong toàn ngành. Để thực hiện được điều nầy, đồng chí Cục trưởng Lâm Phước Nghĩa đã chỉ đạo và đưa ra các giải pháp thực hiện như sau:

         Thứ nhất: Các đồng chí Trưởng phòng thuộc Cục và các Chi cục trưởng phải kiểm tra lượng án của các chấp hành viên hàng tuần, theo dõi tiến độ giải quyết và tác nghiệp của từng chấp hành viên, thực hiện nguyên tắc đi báo công về báo việc mà đặc biệt là kết quả tổ chức thi hành án của từng chấp hành viên phụ trách địa bàn; đối chiếu giữa án đầu vào và án đầu ra để xem xét về năng lực công tác của từng chấp hành viên. Từ đó có sự sắp xếp, bố trí cán bộ cho phù hợp.

         Thứ hai: Phát huy vai trò của Tổ Kiểm tra công vụ do đồng chí Cục trưởng thành lập, nhằm kiểm tra đột xuất các đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương như: Tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, chấp hành giờ giấc, tác phong tiếp công dân qua kiểm tra có thông báo đến Cấp uỷ và Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp để phối hợp chỉ đạo kịp thời và khắc phục những vi phạm.  

         Thứ ba: Tăng cường trách nhiệm và phát huy vai trò của Hội đồng chấp hành viên, vì đây là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chấp hành viên trong việc giải quyết các loại án khó khăn, phức tạp cũng như còn lúng túng trong việc áp dụng pháp luật.

         Thứ tư: Áp dụng biện pháp khoán chỉ tiêu cho chấp hành viên trong tháng và quý, kèm theo là có khuyến khích vật chất nếu đạt và vượt, ngược lại cũng kiểm điểm phê bình đối với những trường hợp không đạt do lỗi chủ quan của chấp hành viên. Đây là căn cứ để đánh giá về năng lực của chấp hành viên chính xác nhất.

         Với những giải pháp nêu trên, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng ngành Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long trong năm 2018 sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu mà Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: