Sign In

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao tặng cờ thi đua cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long - Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017

16/03/2018

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao tặng cờ thi đua cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long - Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017
          Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đã nghiêm túc triển khai, quán triệt nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2017, xây dựng Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm trình cấp trên phê duyệt. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đã ban hành các Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố phấn đấu đạt, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.


          Năm 2017 là năm thứ hai trong việc thực hiện các chỉ tiêu về thi hành án dân sự theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 và cũng là năm kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2017), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác thi hành án dân sự theo Kế hoạch công tác năm 2017 của đơn vị đã được Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt và vượt 04 chỉ tiêu, về việc đạt 73,48% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao vượt 1,48%), giảm việc có điều kiện chuyển kỳ sau 1,86%; về tiền đạt 40,85% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao vượt 10,85%), giảm tiền có điều kiện chuyển kỳ sau 10,05%.
 


          Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với các Cấp uỷ, Chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong thi hành án dân sự được tiếp tục quan tâm, ủng hộ. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ luôn hướng về cơ sở, đặc biệt là những tháng cuối năm Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo đột phá tăng cường Chấp hành viên từ Cục xuống các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn có lượng án lớn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý nhằm nâng cao tỷ lệ giải quyết án cho các Chi cục mang lại hiệu quả khá cao;
 
          
          Về chấp hành kỷ cương, kỷ luật, kiểm tra công vụ được siết chặt nhất là ở các Chi cục Thi hành án dân sự; Giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm, các vụ án lớn, các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng được tăng cường chỉ đạo kịp thời và quyết liệt nên hiệu quả đạt cao; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thái độ, tinh thần trách nhiệm của công chức tiếp dân từng bước được nâng lên, đề cao trách nhiệm trong giải quyết công việc.


          Với những thành tích đó, ngày 15/3/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng cờ thi đua cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long - Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long sẽ ra sức tập trung phấn quyết liệt hơn nữa để đạt được những thành tích xuất sắc nổi bật hơn nữa, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2018 được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: