Sign In

Kết luận của Cục trưởng Lâm Phước Nghĩa tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018

12/04/2018

Kết luận của Cục trưởng Lâm Phước Nghĩa tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018
          Ngày 04 tháng 4 năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lâm Phước Nghĩa, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ban Lãnh đạo Cục có đồng chí Huỳnh Văn  Chương, Phó Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Thành Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Ban Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố cùng các Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long. 
   
      Được sự phân công của Lãnh đạo Cục, đồng chí Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông qua Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018, kết quả đạt ở mức trung bình cần có sự nổi lực, phấn đấu quyết liệt, quyết tâm hơn nữa của toàn thể cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh trong thời thời gian tới. Về việc đã giải quyết xong 3.158 việc, đạt tỷ lệ 40,82%, so với cùng kỳ tăng 309 việc (10,85%); Về tiền đã giải quyết xong 103 tỷ 305 triệu 731 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 16,49%, so với cùng kỳ tăng 25 tỷ 900 triệu 965 nghìn đồng (33,46%).


 
          Hội nghị đã trao đổi, thảo luận một số nội dung quan trọng như: Báo cáo tóm tắt công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của các Chi cục. Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị tập trung phân tích đưa ra những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế của các Chi cục, nguyên nhân, giải pháp thực hiện cho 6 tháng cuối năm 2018. Nhìn chung các đơn vị, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố đã đưa ra được các giải pháp và hứa quyết tâm cam kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao năm 2018.

          Yêu cầu các đơn vị, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố phải nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại những công việc đã làm được, chưa làm được, mạnh dạn, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của đội ngũ cán bộ, công chức cấp dưới nhất là chấp hành viên, để thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kiên quyết đánh giá, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018.


          Để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2018 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị, Chi cục Thi hành án dân sự khẩn trương và thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ sau:

          1. Tập trung nguồn lực để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xong về việc, tiền, kéo giảm tỷ lệ án có điều kiện chuyển kỳ sau, tăng cường trách nhiệm theo dõi chấp hành viên và kiểm tra chỉ đạo, điều hành, chủ động kiểm tra tiến độ giải quyết án của chấp hành viên. Chú ý phải đánh giá cho được năng lực chấp hành viên vào cuối năm.

          2. Phải duy trì họp tuần, xem lại những công việc đã thực hiện được và đưa ra phương hướng giải quyết trong thời gian tới. Tiếp tục xác minh, phân loại án đạt chất lượng, hiệu quả, thu hồi các khoản cho ngân sách Nhà nước và các khoản tín dụng, ngân hàng cao hơn năm 2017, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

          3. Các đơn vị, Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn tranh thủ sự quan tâm của Cấp uỷ, Chính quyền địa phương, phối hợp tốt với các ngành, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong hoạt động thi hành án dân sự, hành chính, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức tại đơn vị, Chi cục Thi hành án dân sự của mình.


          4. Tăng cường công tác kiểm tra các vụ việc có điều kiện thi hành án nhưng kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm, cần có kế hoạch giải quyết cụ thể từng vụ việc, xác minh thời gian, tiến độ thực hiện, kiên quyết xử lý các trường hợp buông lỏng quản lý, thiếu sâu sát, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành.

          5. Tăng cường hơn nữa công tác dân vận trong thi hành án dân sự, tích cực tổ chức đối thoại, giải thích, thuyết phục công dân, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp, gay gắt. Khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc còn tồn động, kéo dài, xây dựng kế hoạch cụ thể giải quyết, chủ động tham mưu cho cấp trên trong việc giải quyết, chú trọng nội dung khiếu nại, đảm bảo khách quan, đúng pháp luật.
VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: