Sign In

Kết luận của Cục trưởng Lâm Phước Nghĩa tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2019

01/12/2018

Kết luận của Cục trưởng Lâm Phước Nghĩa tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2019
          Ngày 26 tháng 11 năm 2018, Cục trưởng Lâm Phước Nghĩa đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; Đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh đến dự, có Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Trại giam Công an tỉnh, Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Sở Tư pháp, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Văn Phòng Đăng ký đất đai, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long; Báo, Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long dự, đưa tin.
          Về phía ngành Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long, có đồng chí Lâm Phước Nghĩa, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Thành Thanh Dũng, Nguyễn Hoàng Danh; các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục; các đồng chí Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long.
 
 
         Tại Hội nghị, đã thông qua báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Kết quả công tác thi hành án dân sự đạt về việc đạt tỷ lệ 8.139 việc, đạt tỷ lệ 74,26% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao vượt 2,26%). So với cùng kỳ tăng 253 việc (3,21%); về tiền đã giải quyết xong 339 tỷ 214 triệu 689 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 48,42% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, vượt 16,42%). So với cùng kỳ tăng 142 tỷ 143 triệu 845 nghìn đồng (72,13%). Báo cáo các chuyên đề tham luận của các đơn vị thuộc Cục; báo cáo các chuyên đề tham luận của các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Các chuyên đề chủ yếu tập trung vào công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phối hợp về thi hành án dân sự; và các ý kiến phát biểu của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long cũng đã đánh giá cao thành tích đạt được năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng thời cũng đề nghị Cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo quy chế phối hợp.

          Sau khi thảo luận, ý kiến đóng góp của các Ngành, các chuyên đề, tham luận của các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Tại Hội nghị đồng chí Lê Quang Trung, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đánh giá cao kết quả đạt được của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh năm 2018, đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các mặt công tác khác có nhiều tiến bộ hơn năm 2017.
 

          Trên cơ sở Báo cáo tổng kết, ý kiến tham luận, phát biểu tại Hội nghị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh. Cục trưởng Lâm Phước Nghĩa kết luận như sau:

          1. Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2019 đã diễn ra nghiêm túc đúng theo kế hoạch đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận; những nội dung trọng tâm, chủ yếu đã được trình bày, trao đổi, thảo luận tại Hội nghị về cơ bản đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

          2. Tập trung chỉ đạo nghiêm túc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt tỷ lệ thi hành án xong trên 73% về việc và 33% về tiền có điều kiện thi hành án. Cần tập trung  thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra, giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài, đặt biệt là những vụ án trọng điểm, vụ án kinh tế tham nhũng, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

          3. Tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về thi hành án dân sự, hành chính, công tác giải quyết  khiếu nại, tố cáo cho các đơn vị, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. 
          
          4. Phải quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương IV Khoá XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          5. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, chấp hành tốt đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức thi hành án dân sự. Quan tâm chỉ đạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý kế thừa có năng lực, phẩm chất đạo đức, vững vàng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo.
 

          6. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với dân, chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, công khai đường dây nóng, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng; giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa các bên đương sự.
          
          7. Về công tác phối hợp, yêu cầu các phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện theo tinh thần Đảng văn số 1646-CV/TW ngày 12/8/2015 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/3/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự. Tranh thủ sự lãnh đạo của Cấp uỷ, Chính quyền địa phương, sự ủng hộ của các ngành trên địa bàn.

          8. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra đối với các đơn vị, Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, trình tự thủ tục thi hành án dân sự, nắm chắc lượng án; đơn vị nào để xảy ra vi phạm kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

          9. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng của ngành Tư pháp trong thi hành án dân sự, phát động từ đầu năm gắn với các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “cán bộ tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kịp thời khen thưởng làm động lực đẩy mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: