Sign In

Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

24/11/2023

Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
          Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-CĐVC ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Long về tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
          Trên cơ sở đó Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với chính quyền cơ quan tổ chức tuyên truyền cổ vũ, động viên, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào giai cấp, tự tôn dân tộc của giai cấp công nhân; động viên cán bộ, công chức, người lao động và đoàn viên công đoàn nỗ lực, sáng tạo, thi đua trong công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đóng góp vào thành công chung Đại hội. Xong Công đoàn cơ sở Cục cũng đã thực hiện treo khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội.

Nhiệt liệt Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
 
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC THADS TỈNH VĨNH LONG

Các tin đã đưa ngày: