Sign In

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

01/03/2023

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
          Thực hiện công văn số 531/TCTHADS-VP ngày 27/02/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc cử thành phần dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đã cử thành phần tham dự gồm: Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng; Thủ trưởng/ Phó Thủ trưởng các phòng, Chi cục trưởng/ Phó Chi cục trưởng thuộc Cục và các công chức được phân công làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan đơn vị thuộc Cục.
         
         Tại Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các thành phần được triệu tập đã tham dự đầy đủ, tập trunglắng nghe các đồng chí Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu và quán triệt các nội dung cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: