Sign In

công bố quyết định kiểm sát trực tiếp tại chi cục thads huyện vĩnh tường đợt 1 2019

04/04/2019

       Sáng ngày 03/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường đã tiến hành công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự số 150/QĐ-VKS ngày 19/3/2019 kèm theo Kế hoạch kiểm sát trực tiếp số 151/KH-VKS ngày 19/3/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân có đồng chí Nguyễn Thành Đăng – Viện trưởng làm trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn kiểm sát; về phía Chi cục THADS huyện có đồng chí Phùng Quang Tiến – Chi cục trưởng và các đồng chí Chấp hành viên, Thư ký, thẩm tra viên, kế toán của đơn vị cùng tham dự buổi công bố.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm sát tiến hành trong 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm sát. Nội dung tập trung vào kiểm sát việc ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành án như: thu nộp tiền vào ngân sách nhà nước; thu, trả tiền bồi thường cho công dân; gửi, rút hoặc chuyển khoản tiền trong tài khoản tạm gửi; thu, quản lý và sử dụng phí thi hành án; xuất, nhập kho, bảo quản, xử lý vật chứng; xác minh, phân loại án không có điều kiện thi hành ...; trong đó chú trọng kiểm sát việc áp dụng biện các biện pháp cưỡng chế, kê biên tài sản và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường.

            Đây là đợt kiểm sát thường xuyên hàng năm theo kế hoạch của ngành kiểm sát, đại diện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường  đồng chí Phùng Quang Tiến – Chi cục trưởng nhất trí cao với nội dung làm việc trên và tiến hành cung cấp đầy đủ số liệu, hồ sơ thi hành án để phục vụ cho công tác kiểm sát đạt kết quả cao theo đúng nội dung của kế hoạch kiểm sát.

Hồng Phượng - THA Vĩnh Tường

Các tin đã đưa ngày: