Sign In

Cục THADS tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo về công tác THADS, hành chính quý I năm 2017

17/01/2017

Cục THADS tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo về công tác THADS, hành chính quý I năm 2017
 
 
 
      Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05.7.2016) và Quy trình Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31.10.2016) Chiều 13/1, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I năm 2017. Tới dự buổi họp báo có các đồng chí là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và truyền thông tỉnh và các cơ quan khối nội chính; các đồng chí lãnh đạo Cục, trưởng các phòng chuyên môn thuộc cục; các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại địa phương, Báo Yên Bái và Đài phát thanh, truyền hình tỉnh Yên Bái.
 

 
       Tại buổi họp báo, Cục Thi hành án dân sự đã thông tin kết quả thi hành án dân sự, thi hành án hành chính quý I/2017, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2017. Theo đó, quý I năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thụ lý 2.683 việc, đã giải quyết xong 1.097 việc. Tổng số tiền đã thụ lý gần 160 tỷ đồng; đã giải quyết xong trên 7 tỷ đồng; đã giải quyết 3 đơn/04 đơn thụ lý, còn 01 đơn đang giải quyết theo quy định.Trong công tác xét, miễn, giảm án phí, tiền phạt theo quy định của pháp luật, viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp tốt với cơ quan thi hành án dân sự nên việc tiến hành xét miễn giảm đạt 100% số việc, tiền cơ quan thi hành án đề nghị.
 

 
      Trong quý II năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức thi hành án, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là những vụ việc có khoản tiền phải thi hành án lớn liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành án hành chính và theo dõi thi hành án hành chính; tiếp tục chấn chỉnh tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương.
     Buổi họp báo đã diễn ra theo đúng quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cho báo chí, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ truyền thông, xây dựng hình ảnh đẹp về cơ quan và người công chức thi hành án dân sự.

                                                                                                                  Hoàng Lương - Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: