Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

30/06/2015

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên
Chiều ngày 30/6/2015, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho hai quần chúng ưu tú Vũ Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Tuyết Hoa.


Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Huy Hải - Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án đã thông qua Quyết định kết nạp Đảng, tiến hành trao Quyết định và chúc mừng hai đồng chí; đồng thời yêu cầu đảng viên mới cần phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu học tập để nâng cao nhận thức chính trị và chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trước Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Vũ Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Tuyết Hoa tuyên thệ nguyện suốt đời phấn đấu vì nước, vì dân; tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: