Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018

09/10/2017
Ngày 06/10/2017, Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 1617/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. 


Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018; thảo luận các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
Hội nghị sẽ tổ chức tại Hà Nội trong 01 ngày (dự kiến trong khoảng thời gian 10-15/11/2017), theo hình thức trực tiếp.
Về thành phần tham dự, Hội nghị sẽ có các đại biểu khách mời là đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành, một số cơ quan có liên quan; các đại biểu triệu tập gồm: Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Chuyên viên chính, Thẩm tra viên chính của Tổng cục; Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Đại diện Cục Thi hành án, Bộ Quốc phòng, các Phòng thuộc Cục, Trưởng Phòng Thi hành án các Quân khu và tương đương và Đại diện một số Văn phòng Thừa phát lại.
Văn phòng Tổng cục