Sign In

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Yên Dũng

16/12/2022

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Yên Dũng
Chiều ngày 16 tháng 12 năm 2022, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Yên Dũng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2023
Được sự phân công và ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện, đồng chí Nguyễn Văn Luận, Chi cục trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện chủ trì hội nghị tổng kết, cùng tham dự Hội nghị có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là thành viên BCĐ THADS huyện, đại diện lãnh đạo VKSND huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Dũng.
Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến tham gia đều thống nhất đánh giá về hoạt động công tác THADS trong năm 2022 cụ thể: Ban Chỉ đạo THADS huyện đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS; việc phối kết hợp giữa các ngành được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, kịp thời hỗ trợ cho cơ quan THADS giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh; các thành viên Ban Chỉ đạo THADS luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo thi hành án dân sự; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.
Với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo THADS huyện tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ việc thi hành án tồn đọng, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc, điển hình: đã giải quyết xong dứt điểm 244 hồ sơ thi hành án( 122 hồ sơ chủ động và 122 hồ sơ theo đơn yêu cầu) liên quan Công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Trung Nam - Địa chỉ: Thôn Quyết Chiến, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang dừng hoạt động sản xuất  từ tháng 12/2020 và mất khả năng trả nợ cho Ngân hàng và phải trả gần 4 tỷ đồng tiền lương, bảo hiểm xã hội cho 122 công nhân lao động, trung bình nợ 4 tháng lương/người. Vụ việc này đồng chí Mai Sơn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh cũng trực tiếp nắm bắt và có ý kiến chỉ đạo các cơ quan phối hợp giải quyết ( Đến cuối tháng 9/2022, đã giải quyết xong dứt điểm việc thi hành án công ty Trung Nam trả nợ lương và BHXH cho 122 công nhân lao động).
Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 đạt được, cụ thể: về việc đạt tỷ lệ 86,88% vượt 4,88% so với chỉ tiêu được giao, về tiền đạt tỷ lệ 46,68% vượt 5,58% so với chỉ tiêu được giao. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án dân sự trên đạiu bàn huyện.
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo THADS huyện đã làm tốt công tác tham mưu, từng bước đổi mới hoạt động; các văn bản chỉ đạo về công tác thi hành án được ban hành kịp thời; thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm hoạt động. Đội ngũ Chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án từng bước được kiện toàn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức chính trị được nâng cao.
Bên cạnh đó, BCĐ THADS huyện cũng đề ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo cơ quan THADS thực hiện có hiệu quả, cụ thể: Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự và Chỉ thị 790/CT-UBND ngày 26/5/2020; Số 1045/UBND-NC ngày 02/6/2021  của Chủ tịch UBND huyện về công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Yên Dũng.
Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả của Ban Chỉ đạoThi hành án dân sự huyện, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đơn vị mình quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
Chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện tiếp tục đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đang thi hành dở dang, không để tồn đọng kéo dài. Phấn đấu kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2023 đạt và vượt chỉ tiêu được cấp trên giao.
Với những kết quả đạt được trong năm 2022, với sự tham mưu của Chi cục Thi hành án dân sự là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo THADS huyện, Chủ tịch UBND huyện đã có Quyết định số 4743/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 11 năm 2022 về việc khen thưởng trong công tác Thi hành án dân sự, theo đó đã khen thưởng cho 03 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Yên Dũng./.
Văn Luận - Chi cục  THADS huyện Yên Dũng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: