Sign In

Cục THADS tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2021

01/12/2020

Cục THADS tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai  thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2021
Chiều ngày 01/12/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành tỉnh cùng toàn thể công chức ngành THADS tỉnh Bắc Giang.
Trong năm qua mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, toàn ngành đoàn kết phấn đấu, khắc phục những khó khăn, vướng mắc tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các mặt công tác của ngành đều đạt những kết quả tích cực, cụ thể: (1) Đã giải quyết xong đạt 83,46% về việc và 41,42% về tiền, vượt chỉ tiêu được giao 3,46% về việc, 3,42% về tiền; (2) Việc thi hành án tham nhũng, kinh tế đạt tỷ lệ 83,3% về việc, 64,5% về tiền, vượt 23,3% về việc, 4,5% về tiền so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 96/2019/QH14; (3) Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 100%; (4) Chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thông qua việc chủ động rà soát, nắm bắt công tác tổ chức thi hành án đối với Chi cục THADS cấp huyện; (5) Công tác tự kiểm tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, linh hoạt, nghiêm túc; trong đó tập trung kiểm tra, tự kiểm tra đối với các nội dung liên quan đến thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, công tác xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, bán đấu giá tài sản thi hành án, trình tự, thủ tục thi hành án; (6) Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong thi hành án tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt; chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; (7) Tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố kiện toàn; Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch và chế độ đối với công chức, người lao động được thực hiện đúng quy định của pháp luật; (8) Công tác cải cách hành chính được chú trọng thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan THADS... Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đánh giá nguyên nhân trong năm vừa qua.
 
   
Đ/c Lê Ánh Dương- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
và đ/c Trần Thị Phương Hoa- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe 07 ý kiến thảo luận của các đơn vị thuộc Cục THADS và các ban, ngành liên quan. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, đồng chí Lê Ánh Dương thay mặt lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương các thành tích mà ngành THADS tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong năm 2020, cũng như sự khẩn trương, kịp thời trong công tác chuẩn bị Hội nghị. Các đồng chí cho rằng trong năm vừa qua, mặc dù công tác THADS vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, số việc thụ lý mới tiếp tục tăng so với cùng kỳ (tăng 369 việc = 04% so với cùng kỳ năm 2019), song với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, công tác THADS Bắc Giang đã có những kết quả tích cực, 100% các đơn vị đều xếp hạng A - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng chỉ đạo tập trung một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới; trong đó tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc mà Hội nghị đã chỉ ra.
Cũng tại Hội nghị, Cục THADS tỉnh đã công bố Quyết định và trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được công nhận danh hiệu "Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020"; Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"; Giấy khen và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần, Cục trưởng Cục THADS cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo tỉnh, đồng thời sẽ tiếp thu và cụ thể hóa trong thời gian tới. Cục trưởng đã giao nhiệm vụ cho các Phòng, các Chi cục thuộc Cục, toàn thể công chức, người lao động trong ngành đoàn kết, nỗ lực, chung tay khắc phục những hạn chế, khó khăn, phấn đấu tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021./.
Nguyễn Thị Hiên- Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: