Sign In

Cục THADS tỉnh Bắc Giang phát động tới công chức, người lao động tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

01/09/2021

Ngày 01/9/2021, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số 1214/CTHADS-VP về việc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” phát động tới toàn thể công chức, người lao động ngành THADS tỉnh Bắc Giang tích cực tham gia cuộc thi.
Cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11).
 
Banner Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 15/9/2021 đến 07 giờ 30 phút ngày 15/10/2021. Người dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử phố biến, giáo dục pháp luật tỉnh (địa chỉ truy cập: http://pbgdpl.bacgiang.gov.vn/) hoặc click vào Banner trên Trang Thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Bắc Giang, vào mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, làm theo hướng dẫn và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi.
Cục trưởng Cục THADS đã yêu cầu toàn thể công chức, người lao động tại các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang tích cực tham gia. Đồng thời, hy vọng Cuộc thi sẽ thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng tham gia và diễn ra thành công tốt đẹp./.
Lê Hùng- Cục THADS tỉnh Bắc Giang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: