Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HỖ TRỢ XÃ BẢN THI HUYỆN CHỢ ĐỒN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

07/01/2020

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HỖ TRỢ XÃ BẢN THI HUYỆN CHỢ ĐỒN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc phân công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020.
        Để hỗ trợ, chia sẻ một phần khó khăn với đồng bào và nhân dân xã Bản Thi trong xây dựng nông thôn mới. Ngày 24/12/2019, tại UBND xã Bản Thi, ông  Nguyễn Văn Duyệt – Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn đại diện lãnh đạo Cục, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã trao tặng 02 xuất quà (loa đài) trị giá 10 triệu đồng cho ông Triệu Tài Thành- trưởng thôn Kéo Nàng và ông Nông Xuân Toàn trưởng thôn Bản Nhượng; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn hỗ trợ 2.000.000,đ giúp đỡ thôn Kéo Nàng làm sân nhà họp thôn. Đến nay, xã Bản Thi đã hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.
         Ngoài ra, Cục và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn đã phối hợp với các cơ quan của huyện, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với địa phương vận động, giáo dục, thuyết phục người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền và nghĩa vụ liên quan tự nguyện thi hành án, đây là biện pháp chủ yếu, thường xuyên, liên tục trong công tác thi hành án ở địa bàn. Đi sâu tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người được thi hành án, người phải thi hành án, theo dõi thái độ nhận thức của nhân dân trên địa bàn về công tác thi hành án dân sự, từ đó có biện pháp tổ chức thi hành án thích hợp, đảm bảo giải quyết thấu tình đạt lý, giữ được truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư. Vận động những người được thi hành án, người phải thi hành án, đặc biệt là những người được đặc xá, đã chấp hành xong án phạt tù, là đối tượng còn đang phải thi hành án dân sự trở về địa phương sinh sống, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương. Giúp đỡ, hỗ trợ xã Bản Thi hoàn thành tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đến nay, đang đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt.


       Ông Ma Chí Hiếu – Bí thư, Chủ tịch UBND xã thay mặt nhân dân xã Bản Thi, đặc biệt là nhân dân 02 thôn Kéo Nàng và Bản Nhượng cảm ơn giúp đỡ của công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự đặc biệt là lãnh đạo Cục Thi hành án đã quan tâm, giúp đỡ xã hoàn thành 02 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và hứa sử dụng quà và số tiền đúng mục đích, có hiệu quả.
                                                                                                              Ngô Hoa - Phòng tổ chức cán bộ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: