Sign In

Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn lập thành tích nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự

19/07/2019

Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn lập thành tích nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự
Nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019); Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn cùng đội ngũ công chức, người lao động không ngừng nỗ lực, thi đua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
          Ngày này 73 năm trước (19/7/1946) Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã ban hành Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án đây là văn bản của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa quy định riêng và đầu tiên về công tác thi hành án dân sự.Từ đó đến nay, Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự đã trải qua quá trình phát triển, trưởng thành và ngày càng được nâng lên một vị thế mới, từ cơ chế quản lý song trùng trực thuộc sang cơ chế quản lý tập trung thống nhất theo hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương; Ở Trung ương có Tổng Cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp, ở địa phương có các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cấp huyện có Chi Cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Ngày 05/3/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 397/QĐ-TTg chính thức công nhận ngày 19/7 hàng năm là ngày truyền thống Ngành Thi hành án dân sự.
Hòa chung không khí tưng bừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành thi hành án dân sự. Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn không ngừng nỗ lực thi đua lập thành tích trong mọi mặt chuyên môn nghiệp vụ. 9 tháng đầu năm 2019 Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Công tác thi hành án dân sự đã thi hành xong 1475/1650 tương đương với 18.352.543.000đồng/36.864.751.000đồng, đạt tỷ lệ 89% về việc và 44% về tiền(so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp và Tổng Cục giao năm 2019, vượt 14,5% về việc, vượt 15% về tiền).Công tác tiếp công dân được thực hiện tốt. Công tác tổ chức bộ máy cán bộ đã từng bước hoàn thiện và nâng cao về số lượng và chất lượng, với tổng số biên chế là 81; trong đó các chức danh tư pháp bao gồm:33 Chấp hành viên (15 Chấp hành viên trung cấp, 18 Chấp hành viên sơ cấp); 07 Thẩm tra viên và 18 Thư ký thi hành án (07 thư ký trung cấp, 11 Thư ký thi hành án dân sự).Cơ sở vật chất đến nay các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đều đã có trụ sở làm việc đáp ứng được nhu cầu sử dụng để phục vụ nhiệm vụ của Ngành mà địa phương giao.
Công chức, người lao động trong hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn phấn đấu thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, theo Quyết định số 855/QĐ-TCTHADS ngày 12/7/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự,Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn có tập thể Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, cá nhân ông Sầm Văn Vỹ - Chấp hành viên trung cấp được tặng giấy khen của Tổng cục trưởng; ngoài ra Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019)./.
 
                                                                                                          Văn phòng – Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: