Sign In

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018

03/05/2018

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018
Chiều ngày 26/4/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Cúc - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tham dự hội nghị có: Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.
          Văn phòng Cục Thi hành án dân sự đã thông báo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Trong 6 tháng đầu năm 2018, trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2018 được Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực, vượt mọi khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra, kết quả: tỷ lệ thi hành án xong về việc trong số có điều kiện giải quyết đạt 84,62%, tỷ lệ thi hành án xong về tiền trong số có điều kiện giải quyết đạt 37,13%. Đối với loại án tín dụng ngân hàng đã giải quyết được 3/8 việc tương ứng 15.030.630.000 đồng/40.911.945.000 đồng đạt tỷ lệ 38% về việc và 37% về tiền. Ngoài ra đã thực hiện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm thi hành án đối với 08 việc, với số tiền là 35.045.000 đồng...
           Về các mặt công tác khác như: đã thực hiện công tác kiểm tra và Ban hành Kết luận kiểm tra chính thức đối với 03 đơn vị Chi cục THADS huyện Na Rì, huyện Pác Nặm và huyện Bạch Thông. Công tác tổ chức cán bộ thực hiện đề nghị Tổng Cục Thi hành án ra quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới và Cục trưởng bổ nhiệm 01 Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn. Ra quyết định phê duyệt kế hoạch công tác 8/8 đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Việc quản lý sử dụng tài sản công được thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cán bộ không để xảy ra các vi phạm về tài chính tất cả trong các lĩnh vực.
            Tại hội nghị các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2018 và kết luận tại hội nghị đồng chí Dương Văn Cúc đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 như sau:
Thứ nhất, Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ về bổ nhiệm các chức danh pháp lý, quản lý, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, công chức lãnh đạo; thông báo quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các Chi cục còn thiếu; triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức. Quản lý, đối chiếu bảng phân công nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm từng bộ phận thực hiện công tác chuyên môn tại các đơn vị, phục vụ cho đánh giá công chức, người lao động cuối năm.
             Thứ hai, Tăng cường xác minh phân loại án mới thụ lý để xử lý theo quy định của pháp luật.  Tiếp tục rà soát phân loại án có điều kiện và án không có điều kiện, việc thi hành xong; thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và lập kế hoạch để giải quyết các vụ việc phức tạp có điều kiện để thi hành xong.
             Thứ ba, Giải quyết khiếu nại, tố cáo có kế hoạch xử lý đơn thư kịp thời, chính xác và đúng quy định.
             Thứ tư, thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, hành chính đi báo việc, về báo công; quản lý chặt chẽ giờ giấc, sử dụng đúng mục đích các phương tiện xe công trong thực hiện công vụ.
              Thứ năm, Quản lý sử dụng ngân sách tài sản, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, công chức không để xảy ra các vi phạm về tài chính trong tất cả các lĩnh vực. Thường xuyên công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và thực nhiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan nhằm tiết kiệm tối đa kinh phí hoạt động để chi tăng thêm thu nhập, cải thiện nâng cao đời sống cho đội ngũ công chức.
                                                                                                    VĂN PHÒNG

Các tin đã đưa ngày: