Sign In

Tiếp Công dân - Một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

06/11/2023

Tiếp Công dân - Một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
          Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thực vậy, trong công tác thi hành án dân sự nói riêng, tiếp công dân được xem là hoạt động đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Từ đó giải thích, hướng dẫn, giáo dục, tuyên truyền, xoá bỏ những định kiến, những hạn chế về kiến thức, cũng như ý thức chấp hành pháp luật, cho công dân am hiểu hơn về các quy định của pháp luật thi hành án dân sự, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương.
     Nhận thức được tầm quan trọng của nội dung nêu trên, trong suốt thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Hồng Dân luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân thông qua việc ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng đơn vị (vào sáng thứ sáu hàng tuần), đồng thời Thủ trưởng đơn vị còn sẵn sàng tiếp công dân đột xuất khi đương sự có yêu cầu; Đơn vị bố trí nơi tiếp công dân tại vị trí thuận tiện, đúng quy định, bảo đảm điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến liên hệ làm việc, sắp xếp phân công cán bộ có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đảm bảo nhiệm vụ công tác tiếp dân thường xuyên; Đối với các trường hợp có khiếu nại, tố cáo đều được lãnh đạo Chi cục trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định, nhờ đó không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, vượt cấp góp phần vào sự ổn định chung về an ninh chính trị tại địa phương.
 
     Trong năm 2023, đơn vị đã tiếp công dân 21 lượt, nhận 20 đơn yêu cầu. Qua kiểm tra phân loại đơn thì có 18 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh, 01 đơn khiếu nại thi hành án (đã giải quyết xong) và 01 đơn tố cáo (đã giải quyết xong) đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, với vai trò là người đứng đầu đơn vị, Chi cục trưởng luôn tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ do Uỷ ban nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức. Việc tham gia đó vừa góp phần tăng cường đối thoại với công dân, vừa giúp đơn vị có thêm nhiều bài học kinh nghiệm, mở rộng kiến thức để nhạy bén, linh hoạt hơn trong công tác tiếp công dân tại đơn vị mình. Đồng thời cũng giúp cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự được phổ biến sâu rộng đến các cấp, các ban ngành, chính quyền địa phương và hơn hết là đến đa số tầng lớp nhân dân cùng tham dự.

     Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Chi cục THADS huyện Hồng Dân đã thực hiện việc lồng ghép hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua hoạt động tiếp công dân tại đơn vị và tại Uỷ ban nhân dân đã góp phần hoá giải được những búc xúc, ổn định tình hình chính trị tại địa phương, không gây điểm nóng, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, đặc biệt là việc đương sự tự nguyện thi hành án, tự ngồi lại cùng nhau thoả thuận, thống nhất phương thức thi hành án cũng ngày càng tăng, hạn chế được việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự (cụ thể năm 2023, đơn vị đã thi hành xong 797 việc nhưng chỉ ban hành 35 Quyết định cưỡng chế và thực tế chỉ tổ chức cưỡng chế 11 vụ) và giúp đơn vị thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023 (chỉ tiêu về việc và về giá trị của đơn vị đều vượt so với chỉ tiêu được giao).

     Tóm lại, việc tiếp công dân trong thi hành án dân sự mặc dù không mang tính chất quyền lực nhà nước mạnh mẽ như việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế,… nhưng nếu người thực hiện việc tiếp công dân nắm bắt được bản chất của vụ việc, nắm bắt được tâm lý đương sự thì kết quả đạt được sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ người dân không còn khiếu nại, tố cáo mà hơn thế nữa đó chính là việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã đạt hiệu quả thể hiện thông qua việc người dân nhận thức, hiểu và làm đúng theo các quy định của pháp luật. Đây cũng chính là mục đích lớn nhất mà công tác tiếp công dân trong hoạt động thi hành án dân sự mong muốn đạt được./.


Theo Chi cục THADS huyện Hồng Dân

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: