Sign In

Đoàn Kiểm tra của Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh làm việc với Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

09/04/2024


          Ngày 05/4/2024, Đoàn Kiểm tra của Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi bộ Cục THADS tỉnh Bắc Ninh. Tham dự buổi làm việc, về phía Chi bộ Cục THADS tỉnh có đồng chí Nguyễn Chí Hoan - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh và toàn thể các đảng viên của Chi bộ.
           Tại buổi làm việc các thành viên Đoàn kiểm tra và các đảng viên trong Chi bộ đã được nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi bộ Cục THADS tỉnh về kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, Báo cáo kiểm điểm cá nhân của đồng chí Nguyễn Chí Hoan - Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Đắc Hùng - Phó Bí thư Chi bộ. Các đảng viên đã đóng góp ý kiến vào các Báo cáo kiểm điểm và cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi bộ.

          Thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đánh giá cao kết quả về công tác đảng của Chi bộ Cục THADS, trong thời gian qua, Chi ủy Cục đã cơ bản thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc theo quy chế đã đề ra, nhất là việc thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, nguyên tắc tập trung dân chủ; phổ biến, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành đến đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị; ban hành đầy đủ các văn bản để cụ thể hóa, triển khai các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Khối. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đảng viên tại cuộc họp này, đề nghị Chi ủy, đồng chí Bí thư Chi bộ, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ tiếp tục hoàn thiện các báo cáo kiểm điểm.

          Thay mặt Chi ủy Cục THADS tỉnh, đồng chí Nguyễn Chí Hoan - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cảm ơn Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã có nội dung chương trình kiểm tra Chi bộ Cục, qua công tác kiểm tra đã giúp Chi ủy nói chung và cá nhân đồng chí Bí thư thấy những mặt được và chưa được để phát huy và khắc phục nhằm tiếp tục xây dựng Chi bộ Cục THADS tỉnh ngày càng phát triển, trong sạch vững mạnh./.
 

Các tin đã đưa ngày: