Sign In

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 08/12/2014 đến 21/01/2015

21/07/2015

  Quyền sử dụng thửa đất số 39, tờ bản đồ số 05, diện tích 469m2 , Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE874849 do UBND  huyện Thuận Thành cấp cho hộ ông Đinh Tiến Hùng ngày 17/5/2011 tại Thôn Kim Tháp, xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. (Chi tiết theo Biên bản kê biên ngày 19/12/2013 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Thành).
Giá khởi điểm là: 331.695.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi mốt triệu sáu trăm chín năm nghìn đồng chẵn)
* Thời gian xem tài sản: Từ ngày 08/12/2014 đến hết ngày 18/01/2015 tại Thôn Kim Tháp, xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hoặc hồ sơ tại trụ sở Văn phòng Công ty CPĐG Kinh Bắc: Số nhà 251, đường Nguyễn Cao, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (trong giờ hành chính).
      * Thời gian đăng ký và nộp phí tham gia đấu giá: Từ ngày 06/01 đến ngày 07/01/2015 (Phí tham gia đấu giá là 200.000đ/bộ hồ sơ).  (trong giờ hành chính). 
* Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 15/01/2015. Số tiền đặt trước là: 33.000.000đ/bộ hồ sơ. (Ba mươi ba  triệu đồng trên một hồ sơ). (trong giờ hành chính).
* Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến hồi 08  giờ 30 phút, ngày 21/01/2015.
* Địa điểm bán đấu giá: Dự kiến tại Văn phòng Công ty CPĐG Kinh Bắc tại 251, đường Nguyễn Cao, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Văn phòng Công ty. Điện thoại: 02413600195. Tìm hiểu thêm thông tin trên Website: http://daugiakinhbac.com./.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: