Sign In

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

21/07/2015

3204,0m2 giá tri quyền sử dụng đất thuê còn lại của Công ty TNHH Sơn Thịnh tại thôn Đức Hiệp xã Xuân Lâm huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Diện tích đất được nhà nước cho Công ty TNHH Sơn Thịnh thuê với thời hạn 50 năm kể từ năm 2003 đã được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 434137 ngày 10/4/2003 mang tên Công ty Sơn Thịnh ( T.N.H.H ).
Tài sản gắn liền trên đất: gồm 01 của hàng kinh doanh xăng giầu (theo hồ sơ kỹ thuật)…( chi tiết theo Biên bản kê biên ngày 19/12/2014 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Thành).
Giá khởi điểm là: 6.493.409.000 đồng. (Bằng chữ: sáu tỷ bốn trăm chín mươi ba bốn trăm linh chín nghìn đồng chẵn)
* Thời gian xem tài sản: Từ ngày 19/5/2015 đến hết ngày 29/6/2015 tại thôn Đức Hiệp xã Xuân Lâm huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh hoặc hồ sơ tại trụ sở Văn phòng Công ty CPĐG Kinh Bắc: Số nhà 251, đường Nguyễn Cao, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (trong giờ hành chính).
      * Thời gian đăng ký và nộp phí tham gia đấu giá: Từ ngày 02/6/2015 đến ngày 03/6/2015 (Phí tham gia đấu giá là 500.000 đồng/bộ hồ sơ).  (trong giờ hành chính). 
* Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 24/6/2015. Số tiền đặt trước là: 600.000.000 đồng/bộ hồ sơ. (Sáu  trăm triệu đồng chẵn). (trong giờ hành chính).
* Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến hồi  08 giờ 30 phút, ngày  01/7/2015.
* Địa điểm bán đấu giá: Dự kiến tại Văn phòng Công ty CPĐG Kinh Bắc tại 251, đường Nguyễn Cao, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Văn phòng Công ty. Điện thoại: 02413600195. Tìm hiểu thêm thông tin trên Website: http://daugiakinhbac.com./.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: