Sign In

Chi cục thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành Thông báo vv bán đấu giá tài sản số 67/TB-CCTHADS/31.1.2024

01/02/2024

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 165, tờ bản đồ số 32, diện tích 63m2 được UBND huyện Thuận Thành (Nay là thị xã Thuận Thành) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 238373 mang tên bà Nguyễn Thị Hương ở tại khu phố Hồ, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: