Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành Thông báo vv bán đấu giá tài sản số 68/TB-CCTHADS/31.1.2024

01/02/2024

Quyền sử dụng thửa đất số 79, tờ bản đồ số 11, diện tích 225m2 đã được Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành (Nay là thị xã Thuận Thành) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 390597 ngày 23 tháng 12 năm 1997 tại khu phố Chè, phường Ninh Xá, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh mang tên chủ sử dụng là hộ ông Nguyễn Văn Khôi cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất.
Quyền sử dụng thửa đất số 226, tờ bản đồ số 11, diện tích 179m2 đã được Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành ( Nay là thị xã Thuận Thành) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 874785 ngày 06 tháng 5 năm 2011 tại khu phố Chè, phường Ninh Xá, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh mang tên chủ sử dung là ông Nguyễn Văn Khôi cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: