Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 504/TB-CCTHADS ngày 24/4/2024

25/04/2024

Một phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 55, tờ bản đồ số 13, diện tích 44,9mđịa chỉ thửa đất khu Tiền Ngoài, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Theo quyết định số 189/QĐ- UB ngày 03/8/2006 của Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, vào sổ cấp giấy chứng nhận số 04032 ngày 09/8/2006 cho ông Nguyễn Văn Thế và 25,1 m2 đất mà ông Thế, bà Liễu lấn chiếm của gia đình ông Nguyễn Xuân Đình, đã được tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh tuyên ông Thế, bà Liễu được quyền sử dụng 25,1 m2 đất.
- Tài sản trên đất: 01 ngôi nhà hai tầng một mái, tường xây gạch đổ trần. Hiện trạng nhà xây thô, chưa chát, chưa hoàn thiện bất cứ hạng mục nào. Điện nươc chưa có, bậc cầu thang lên các tầng xây gạch. Không có cửa chính, cửa ra vào các phòng không có.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: