Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 1082/TB-CCTHADS ngày 13/6/2024

13/06/2024

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 130b, tờ bản đồ số 10, diện tích 98,95m2 có địa chỉ tại: đường Đồng Chương, khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 329784, số vào sổ cấp giấy: H00545/QĐ926 do UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 11/10/2005 mang tên hộ bà Nguyễn Thị Hợp và ông Nguyễn Văn Tá cấp nhập tặng cho bà Nguyễn Thị Hợp ngày 18/02/2019. (Theo biên bản Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản ngày 21/3/2024)
​Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.884.745.000đ (Ba tỷ, tám trăm tám mươi bốn triệu, bẩy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: