Sign In

Chi cục THADS huyện Tiên Du thông báo bán đấu giá tài sản số: 465/TB-CCTHADS - 17/6/2024

17/06/2024

Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 247, tờ bản đồ số 02, diện tích 143m2, được UBND huyện Tiên Du cấp ngày 19/11/2001, mang tên hộ ông Nguyễn Tiến Tuấn, số phát hành S 672106, số vào sổ 02123 QSDĐ/593/2001/QĐ-CT. Nay theo bản đồ địa chính, chính quy là thửa đất số 295, tờ bản đồ số 16, diện tích 152,9m2 tại thôn Lương, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 09/9/2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp đổi Giấy chứng nhận số phát hành DE 934630, số vào số CS 004410, mang tên Hộ ông Đào Tiến Tuấn và bà Đào Thị Trọng trong dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2021.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: