Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong thông báo bán đấu giá tài sản số: 586/TB-CCTHADS ngày 27/11/2023

04/12/2023


     CỤC THADS TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN YÊN PHONG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
­­­  
Số: 586/TB-CCTHADS               Yên Phong, ngày 27 tháng 11 năm 2023
 
THÔNG BÁO
Công khai về việc bán đấu giá tài sản thi hành án
 
Theo Thông báo số: 21.5/TBĐG-HPBN ngày 22/11/2023 của Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội - Chi nhánh Bắc Ninh đã thông báo bán đấu giá tài sản nhà đất của của ông Ngô Văn Vui, anh Ngô Xuân Trường - có địa chỉ: Thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh gồm: Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với Thửa đất số 183, tờ bản đồ 21, diện tích 262 m2 tại thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD Đất số AN 212837 ngày 22/5/2009 cho tên người sử dụng là hộ ông Ngô Văn Vui. Ngày 22/6/2009 đã đính chính tên người sử dụng đất là ông Ngô Văn Vui.
* Gkhởi điểm là: 1.822.935.213 (Một tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu, chín trăm ba mươi lăm nghìn, hai trăm mười ba đồng). Tiền đặt trước: 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng). Bước giá 5.000.000đ. (Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí, lệ phí, phí dịch vụ công chứng hợp đồng mua bán để chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật và các chi phí khác nếu có).
* Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ) - Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. - Phương thức: Trả giá lên từ giá khởi điểm.
* Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày bán hồ sơ đến 17h 00’ngày 13/12/2023 tại Phòng bán hồ sơ - Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Tân Trang, 383B Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. (Trong giờ hành chính)
* Thời gian xem tài sản, hồ sơ tài sản: Ngày 14/12/2023 và ngày 15/12/2023 (Trong giờ hành chính) tại thửa đất và Phòng bán hồ sơ.
Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00’ ngày 18/12/2023 tại Phòng bán hồ sơ - Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Tân Trang, 383B Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. (Trong giờ hành chính).
* Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 18/12/2023, ngày 19/12/2023 và trước 17h00 phút ngày 20/12/2023. - Hình thức: Chuyển khoản vào TK số 19134393519018 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. - Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.
* Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h00’ ngày 21/12/2023 tại Phòng đấu giá - Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Tân Trang, 383B Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. (Trường hợp số lượng người tham gia đấu giá vượt quá quy mô phòng đấu giá Công ty, công ty sẽ thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo cho khách hàng tham gia được biết).
 * Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá theo Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 và các quy định của Pháp luật liên quan. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định, hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ.
Ông Ngô Văn Vui, anh Ngô Xuân Trường cã quyÒn nhËn l¹i tµi s¶n nÕu nép ®ñ các khoản tiền còn phải thi hµnh ¸n (Án phí và Trả nợ) vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh tr­íc khi më cuéc ®Êu gi¸ tµi s¶n 01 (mét) ngµy.
  Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong thông báo cho các đương sự - Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các khách hàng được biết ./.
 
  ­­­­­­­­­­­Nơi nhận:                                                           
        - VKSND huyện Yên Phong;
- Đương sự;
        - Lưu Hs.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thế Nội
 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: