Sign In

Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong thông báo về việc bán đấu giá số 209/TB-CCTHADS ngày 16/4/2024

23/04/2024

  Mẫu số: D25-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)                                            
 
    CỤC THADS TỈNH BẮC NINH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN YÊN PHONG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
  Số: 209 /TB-THADS            Yên Phong, ngày 16 tháng 04 năm 2024.
         
                                 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 

     Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
     Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 109/QĐ-CCTHADS ngày 14/2/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong;
          Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 46/QĐ-CCTHADS ngày 10/5/2022 của chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong;
          Căn cứ kết quả thẩm định giá số ; 23050885/TĐG/VCA-CTTĐG ngày 26/6/2023của Công ty Cổ phần tư vấn và Thẩm định giá Việt Nam;.
          Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản (lần 2) số: 26/QĐ-CCTHADS ngày 26/03/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số: 73.3/TBĐG-HPBN ngày 11/04/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.Chi nhánh Bắc Ninh;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
          1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội (địa chỉ trụ sở: Số 46 ngõ 172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) - Ủy quyền cho Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội - Chi nhánh Bắc Ninh (Địa chỉ: Tầng 1, số nhà 23 Lê Đức Thọ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
          2. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản bán đấu giá:
Một phần quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất: Thửa đất số 87, tờ bản đồ số 27, diện tích 98m2 tại thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;
Tài sản gắn liền trên đất gồm : 01 ngôi nhà cấp 4, bốn gian lợp bằng ngói tây (ngói móc) tường gạch bao quanh, diện tích 36m2; 01 lán lợp Proximawng đã cũ diện tích 27m2; 01 cổng sắt có 02 cánh làm bằng khung sắt diện tích 4,5m2; tài sản trên năm trong thửa đất số 87, tờ bản đồ số 27, diện tích 98m2; tại thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;
- Giá khởi điểm là: 2.028.937.640đ (Hai tỷ, không trăm hai mươi tám triệu, chín trăm ba mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi đồng). Mức giá trên chưa bao gồm thuế trước bạ, thuế  giá trị gia tăng và các loại thuế, phí, lệ phí, phí dịch vụ công chứng hợp đồng mua bán để chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật và các chi phí khác (nếu có) (Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế phí trên).
- Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).
3. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ)
 - Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
 - Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
4. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày bán hồ sơ từ ngày 08/5/2024 tại Phòng bán hồ sơ - Địa chỉ: Tầng 1, số nhà 23 Lê Đức Thọ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. (Trong giờ hành chính).
5. Thời gian xem tài sản, hồ sơ tài sản: Ngày 09/5/2024 và ngày 10/5/2024 tại địa chỉ thửa đất và Phòng bán hồ sơ (Trong giờ hành chính).
6. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 17h 00 phút ngày 13/5/2024 tại Phòng bán hồ sơ  (Trong giờ hành chính).
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 13/5/2024, ngày 14/4/2024 và trước 17h00' ngày 15/5/2024.
- Hình thức: Chuyển tiền vào tài khoản số 19134393519018 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – chi nhánh tại Hà Nội;
  1. . Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá: 8h30’ ngày 16/05/2024 tại Phòng đấu giá - Địa chỉ: Tầng 1, số nhà 23 Lê Đức Thọ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. (Trường hợp số lượng người tham gia đấu giá vượt quá quy mô phòng đấu giá Công ty, công ty sẽ thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo cho khách hàng tham gia được biết).
  2. . Thời gian trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
  3. 0. Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc; người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí  thực tế , hợp lý  đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án , tổ chức đấu giá.
11. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá theo Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 và các quy định của Pháp luật liên quan. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định, hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ.
Lưu ý: Công ty làm việc các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết.
Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin và giải đáp thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
+ Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội - Chi nhánh Bắc Ninh
+ Địa chỉ: Tầng 1, số nhà 23 Lê Đức Thọ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 08.6796.4268. Ms Thảo: 0941994986
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND xã Yên Trung;
   - Viện kiểm sát nhân dân huyện;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử Cục THADS Bắc Ninh;
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
                           (Đã ký)
 
 
Nguyễn Công Diễn
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: