Sign In

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình hoạt động công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn thành phố Từ Sơn.

19/06/2023

Sáng ngày 16/6/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn. Tham dự buổi giám sát còn có các đồng chí đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện Ban pháp chế HĐND thành phố Từ Sơn, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân  thành phố Từ Sơn..

Đồng chí Nguyễn ThịThủy,Phó Trưởng Ban Pháp Chế HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn.

Đồng chí Nguyễn Hoài Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơnbáo cáo tình hình thực hiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự tại  đơn 


Kết quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Từ Sơn thời gian qua đã bảo đảm quyền và lợi hợp pháp của Nhà nước, các tổ chức và cá nhân, pháp luật được thực thi trên thực tế, góp phần không nhỏ vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Trong kỳ giám sát của Đoàn giám sát - Ban Pháp chế, HĐND tỉnh  giai đoạn từ 01/10/2019 đến 31/5/2023, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ sơn tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, kết quả cụ thể như sau:
- Năm 2020, đơn vị thụ lý 1.169 vụ việc, đã thi hành xong 795 việc, đình chỉ thi hành án 08 việc, đạt tỷ lệ 82,36 % án có điều kiện thi hành (vượt 2,36% chỉ tiêu được giao); về tiền thụ lý trên 276 tỉ đồng, đã thi hành xong (xong hoàn toàn, đình chỉ, giảm thi hành án) trên 31,2 tỉ đồng, đạt 17.94%  giá trị có điều kiện thi hành.So với kết quả cùng kỳ năm 2019 về tỷ lệ đã giải quyết: Tỷ lệ về việc tăng 0,16 % (82,36/82,20 %), về tiền giảm 16,06 %  (17,94/34,00 %). 
- Năm 2021, đơn vị thụ lý 1.621 vụ việc, đã thi hành xong 1.059 việc, đình chỉ thi hành án 10 việc, đạt tỷ lệ 82,93 % án có điều kiện thi hành (vượt 0,93% chỉ tiêu); về tiền thụ lý trên 409,8 tỉ đồng, đã thi hành xong (xong hoàn toàn, đình chỉ, giảm thi hành án) trên 119,4 tỉ đồng, đạt 41,33% giá trị có điều kiện thi hành (vượt 1,23% chỉ tiêu).So với kết quả cùng kỳ năm 2020 về tỷ lệ đã giải quyết: Tỷ lệ về việc tăng 0,57 % (82,93/82,36 %), về tiền tăng 23,39 %  (41,33/17,94 %). 
- Năm 2022, đơn vị thụ lý 1.514 vụ việc, đã thi hành xong 1.020 việc, đình chỉ thi hành án 02 việc, đạt tỷ lệ 84,32 % án có điều kiện thi hành (vượt 2,32% chỉ tiêu); về tiền thụ lý trên 499,2 tỉ đồng, đã thi hành xong (xong hoàn toàn, đình chỉ) trên 221,7 tỉ đồng, đạt 59,82% giá trị có điều kiện thi hành (vượt 19,72% chỉ tiêu).So với kết quả cùng kỳ năm 2021 về tỷ lệ đã giải quyết: Tỷ lệ về việc tăng 1,39 % (84,32/82,93 %), về tiền tăng 18,49 %  (59,82/41,33 %).
- Kết quả THADS về việc và về tiền từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/5/2023, đơn vị thụ lý 1.282 vụ việc, đã thi hành xong 588 việc, đình chỉ thi hành án 06 việc, đạt tỷ lệ 57,45 %  án có điều kiện thi hành; về tiền thụ lý trên 838,1 tỉ đồng, đã thi hành xong (xong hoàn toàn, đình chỉ) trên 305,2 tỉ đồng, đạt 42,42% giá trị có điều kiện thi hành.So với kết quả cùng kỳ năm 2022 về tỷ lệ đã giải quyết: Tỷ lệ về việc tăng 11,04 % (57,45/46,41 %), về tiền tăng 8,10 %  (42,42/34,32 %).
Số  lượng quyết định cưỡng chế, kê biên đã ban hành ( từ 01/10/2022 đến 31/5/2023): Ra  242 quyết định cưỡng chế. Trong đó đã tổ chức cưỡng chế và  cưỡng chế thành công 180 việc; số việc có  huy động lực lượng liên ngành 163 việc.
Việc xác minh, phân loại án và xác minh điều kiện thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, đơn vị luôn quan tâm làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; công tác phối hợp và chú trọng vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án,…        
Để đạt được kết quả nói, công tác Thi hành án dân sự của đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, Thành ủy, HĐND, UBND  và MTTQ thành phố Từ Sơn; Sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, tổ chức hữu quan và sự đoàn kết, đồng lòng trách nhiệm xây dựng cơ quan của tập thể công chức, người lao động trong đơn vị.
Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác THADS của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn:  Lượng án phát sinh cao theo từng năm, đặc biệt tỷ lệ án tín dụng ngân hàng  phải thi hành chiếm tỷ lệ cao đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi hành án của đơn vị. Trong khi biên chế để thực hiện công việc lại mỏng, để đáp ứng  được khối lượng công việc thì đây là áp lực rất lớn đối vớiđội ngũ Chấp hành viên.Ngoài ra, số việc thuộc diện chưa có điều kiện thi hành tương đối nhiều, chuyển qua nhiều năm.Quy trình, thủ tục xử lý đối với tài sản kê biên mất rất nhiều thời gian,...Đây cũng là hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
Tại buổi làm việc các thành viên Đoàn giám sát đã đưa ra các ý kiến cần làm rõ thêm những kết quả đạt được và khó khăn vướng mắc trong thực hiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Từ Sơn. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã phát biểu và lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn đã báo cáo giải trình làm rõ các vấn đề đoàn giám sát yêu cầu.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn đã đạt được trong thời gian qua, cũng như chia sẻ những khó khăn trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn. Đồng thời đề nghị lãnh đạo đơn vị trong thời gian tới tiếp tục sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để nâng cao hiệu quả công tác  thi hành án dân sự trên địa bàn. Phát huy vai trò tham mưu giúp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, để tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quantrong thực thi nhiệm vụ. Cần xây dựng kế hoạch, lộ trình để khắc phục các tồn tại hạn chế, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc. Quan tâm  hơn nữa công tác xây dựng chất lượng đội ngũ công chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, đặc biệt là đối với đội ngũ Chấp hành viên để nâng cao trách nhiệm khi được phân công thực hiện nhiệm vụ giải quyết các vụ việc thi hành án. Đồng thời tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền, phối hợp để nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Từ Sơn.
Đáp từ ý kiến chỉ đạo của Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Hoài Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn tiếp thu đầy đủ các ý kiến, các yêu cầu do Đoàn giám sát đặt ra. Đồng thời với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, cam kết khắc phục những khó khăn, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương cũng như nhiệm vụ chuyên môn đơn vị được giao.
Một số hình ảnh của buổi giám sát tình hình hoạt động công tác thi hành án dân sự, tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn:
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: