Sign In

Kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự huyện Quế Võ

18/10/2022

Thực hiện kế hoạch số 1062/KH-VKSQV ngày 03/10/2022 và Quyết định số 1061/QĐ-VKSQV ngày 03/10/2022 về việc kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự Quế Võ. Ngày 17/10/2022 Tại Chi cục THADS huyện Quế Võ đ/c Phan Thị Phương - Phó VT viện ks huyện Quế Võ cùng các đ/c thành viên trong đoàn kiểm tra đã tổ chức công bố Quyết định và kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm 2022. Tham gia buoi công bố còn có đ/c Nguyễn Anh Dũng - Huyện uỷ viên Phó chủ tịch MTTQ huyện; đ/c Cung Văn Tám - Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: