Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017

11/04/2017

Ngày 11/4/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự Hội nghị có đống chí Nguyễn An Ly - Cục trưởng, đ/c Chu Văn Tuất - Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thuộc Cục và các Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.
 Tại hội nghị, đồng chí Chu Văn Tuất – Phó cục trưởng báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự  6 tháng đầu năm 2017, Theo báo cáo, công tác thi hành án tuy còn nhiều khó khăn, lượng án thụ lý thi hành tăng, phức tạp nhưng nhìn chung các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đảm bảo thực hiện đồng bộ, liên tục các nhiệm vụ công tác và được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tổng cục, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, kết quả công tác trong kỳ đạt được một số kết quả như sau: Về việc đạt 62,2 %, về tiền đạt  9.19,00%; số lượng đơn thư khiếu nại giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả công tác trong kỳ vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, tỷ lệ thi hành xong về tiền của một số đơn vị đạt thấp so với chỉ tiêu được giao; phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành ở một số đơn vị chậm được đổi mới, có phần chưa hiệu quả; phương pháp, lề lối làm việc của một số công chức chưa khoa học, bài bản, thiếu kế hoạch làm việc cụ thể... Do đó, Trong 6 tháng cuối năm 2017 yêu cầu các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn mới đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất, đúng pháp luật.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn An Ly - Cục trưởng thay mặt Lãnh đạo Cục ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời, nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2016 phải tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ ngành; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng pháp luật; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan, nhất là phối hợp liên ngành giải quyết các vụ án khó, phức tạp. Đặc biệt là phải tăng cường chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác tổ chức thi hành án, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của cả nước năm 2017./.

Các tin đã đưa ngày: