Sign In

Công bố Quyết định kiểm sát thi hành án dân sự của Vụ 11 - Viện Kiểm sát Tối cao

20/10/2022

NGày 20/10/2022, Tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Nịnh, đông chí Tạ Thị Hồng Hoa -  Phó Vụ trưởng Vụ 11  -Viện Kiểm sát  nhân dân Tôi Cao đã Công bố Quyết định số 243/QĐ-VKSTC ngày 21/9/2022 về việc trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh và một số Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc
Tham dự buổi công bố có đồng chí Tạ Thị Phương Hoa - phó vụ Trưởng, trưởng Đoàn, đồng chí Lê Xuân Phương - Trưởng phòng 2, Vụ 11 , phó trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Đức Hải, thành viên, đồng chí NGuyễn Công Dương, thành viên cùng với Lãnh đạo Cục, trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Cục và đại diện các Chi cục THADS thành phố, thị xã, huyện trực thuộc cục


Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: