Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016) và đón nhận Cờ Thi đua của UBND tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2015

19/07/2016

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016) và đón nhận Cờ Thi đua của UBND tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2015

 

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn An Ly - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển ngành THADS. Hơn 70 năm qua, hệ thống cơ quan THADS đã từng bước phát triển và lớn mạnh không ngừng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ công chức cơ quan THADS vẫn luôn đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn An Ly- Cục trưởng đọc diễn văn ôn lại lịch sử của Ngành THADS

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, công tác thi hành án dân sự đã luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của cách mạng, sự phát triển của đất nước và không tách rời quá trình xây dựng và phát triển của ngành tư pháp, ngành tòa án qua từng thời kỳ, từng giai đoạn với những dấu mốc quan trọng. Hoạt động thi hành án là công đoạn cuối cùng, bảo đảm cho bản án, quyết định của tòa án được chấp hành, góp phần thượng tôn pháp luật. Kết quả thi hành án về vụ việc và về tiền trên địa bàn tỉnh đều vượt chỉ tiêu đề ra, tăng dần qua từng giai đoạn. Số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau giảm đáng kể; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS đã được kiểm soát và đi vào hoạt động nền nếp, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường - Ủy viên Ban thường vụ - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích to lớn mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tư pháp nói chung và trong hệ thống thi hành án dân sự nói riêng đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua; đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng – Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã biểu dương những thành tích mà cán bộ công chức ngành THADS tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị ngành tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong xã hội. Các cơ quan THADS  phải không ngừng củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ chấp hành viên mạnh về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức tốt, góp phần củng cố niềm tin của dân vào các cấp ủy, chính quyền.


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - PTCT - BTP phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường - PCT TT UBND tỉnh - Trưởng BCĐ THADS phát biểu tại lễ kỷ niệm
Trong dịp này, Ủy Ban nhân dân tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho Cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trao tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Đồng chí Nguyễn An Ly – Cục trưởng trao tặng Giấy khen cho các Chấp hành viên giỏi trong Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ.


Lãnh đạo Tỉnh Ủy, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm của Ngành


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó TCT - Bộ Tư pháp tặng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm của Ngành


Cục THADS đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc


Đồng chí Nguyễn An Ly trao tặng Giấy khen cho các Chấp hành viên giỏi lần thứ I - Khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Vũ Mạnh Cường
Phòng NV & TCTHA - Cục THADS tỉnh

Tác giả ảnh: Mạnh Cường
Theo Cục THADS tỉnh Bắc Ninh

Các tin đã đưa ngày: