Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2022 và Triển khai công tác quy hoạch lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

12/07/2022

Sáng ngày 05/7/2022 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2022 và Triển khai công tác quy hoạch lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Hoan, Cục trưởng; các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn; lãnh đạo các Chi cục THADS các huyện, thành phố trong trực thuộc tỉnh.
Kết thúc 9 tháng năm 2022, công tác THADS trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.kết quả đạt được:
Số việc thi hành xong 4.291việc, tăng 152việc (3,67%) so với cùng kỳ năm 2021, đạt tỷ lệ 68,73%, tăng 2,55% so với cùng kỳ năm 2021).
Số tiền thi hành xong 551.989.766.000đồng, tăng 239.800.659.000đồng (76,81%) so với cùng kỳ năm 2021, đạt tỷ lệ 25,18%, giảm 0,96% so với cùng kỳ năm 2021.
Tại Hội nghị, các đại biểu chủ yếu tập trung trao đổi, thảo luận về các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THADS và đánh giá nguyên nhân, nêu ra phương hướng khắc phục trong việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Hoan Cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, vượt khó thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị trong 9 tháng vừa qua. Đồng thời, trong 3 tháng cuối năm 2022, đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị phải khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục giao trong năm 2022.
Cũng tại Hội nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã triển khai công tác quy hoạch lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo quy trình đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng.
một số hình ảnh của hôi nghịCác tin đã đưa ngày: