Sign In

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024

29/12/2023

           Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Hoan, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, các đồng chí Phó Cục trưởng và toàn thể công chức, người lao động của ngành THADS tỉnh
           Trong năm 2023, các cơ quan THADS trong tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phù hợp tình hình thực tiễn trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức thi hành hiệu quả các vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng, quản lý chặt chẽ việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, tự kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Kết quả thi hành án đạt tỷ lệ về việc là 86,13%, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022 (vượt 2,83% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao), về tiền là 47,15%, giảm 4,14% so với cùng kỳ năm 2022 (vượt 1,35% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao).
Hội nghị đã thảo luận, đánh giá thực trạng công tác THADS tại các đơn vị và đề ra giải pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
         Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong công tác năm 2023, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Chí Hoan yêu cầu các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung xây dựng kế hoạch công tác, đề ra giải pháp thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước; Tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; Giám sát chặt chẽ, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS, nhất là các vi phạm trong kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản; Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện các thiếu sót, sai phạm trong tổ chức thi hành án, trong công tác cán bộ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…
Tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng đã traocác danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023 và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2024./.
 Một số hình ảnh tại Hội nghịCác tin đã đưa ngày: