Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN DỊP KỶ NIÊM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946-19/7/2023) VÀ 30 NĂM CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ TÒA ÁN SANG CƠ QUAN TRỰC THUỘC CHÍNH PHỦ (1993-2023).

25/07/2023

        

Sáng 19/7, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự từ Tòa án sang cơ quan trực thuộc Chính phủ (1993-2023). 

 

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ công chức THADS đã cùng nhau chia sẻ về quá trình xây dựng và phát triển của Hệ thống THADS, cũng như những kỷ niệm đối với ngành, với nghề để tiếp tục đoàn kết đồng lòng, chủ động đổi mới, sáng tạo, nỗ lực thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và niềm tin của nhân dân.

         

Nhân dịp kỷ niệm thành lập ngành lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã đến tặng hoa và chúc mừng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

 

 

 


 

 

Các tin đã đưa ngày: