Sign In

Hội nghị sơ kết công tác THADS, HC 6 tháng đầu năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

26/04/2022

Hội nghị sơ kết công tác THADS, HC 6 tháng đầu năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Chiều ngày 26/04/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022. Dự Hội nghị có các đ/c Lãnh đạo Cục, lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố. Đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng chủ trì hội nghị.
       Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022.
       Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/3/2022) các cơ quan Thi hành án tỉnh BR-VT đã thụ lý: Về việc, số năm cũ chuyển sang là  4.094 việc (giảm 208 việc), chuyển theo dõi riêng 1.333 việc (giảm 711 việc); thụ lý mới  5.153 việc (giảm 814 việc). Như vậy, tổng số thụ lý là 9.247 việc (giảm 1.022 việc), trong đó số ủy thác là 49 việc. Kết quả xác minh, phân loại có: 7.196 việc có điều kiện giải quyết (giảm 1.297 việc) và 1.809 việc chưa có điều kiện giải quyết (tăng 141 việc). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 3.944 việc (giảm 832 việc), đạt tỷ lệ 54,81/81,5% so với chỉ tiêu được giao (giảm 2,31%). Số việc chuyển kỳ sau 5.254 việc (giảm 126 việc), Về tiền, số năm cũ chuyển sang là 2.094.749.903.000 đồng (giảm  104097047.000 đồng), chuyển theo dõi riêng là 46.052.957.000 đồng (giảm 554.566.673.000 đồng); thụ lý mới 813.012.338.000 đồng tăng 318.742.263.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 2.907.762.241.000 đồng (tăng  214.645.216.000 đồng), trong đó số tiền ủy thác là 60.458.982.000 đồng. Kết quả xác minh, phân loại: 1.475.456.138.000 đồng có điều kiện giải quyết (giảm 154.404.231.000 đồng) và 1.218.445.260.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (tăng 255.634.581.000 đồng). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 387.199.238.000 đồng (giảm 88.719.518.000 đồng) so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tỷ lệ 26,24/40,1% (giảm 2.96%) so với chỉ tiêu được giao. Số tiền chuyển kỳ sau 2.460.104.021.000 đồng (tăng 272.488.864.000 đồng) .
         Cục và các Chi cục đã nghiêm túc triển khai sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục tại Hội nghị tổng kết năm 2021 của Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự; các đơn vị thi hành án dân sự đã hoàn thành tổng kết công tác năm 2021; xây dựng, hoàn thiện kế hoạch công tác năm 2022 theo đúng quy trình của Tổng cục. Bám sát, triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Nội bộ các đơn vị đoàn kết, thống nhất; công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tiếp tục được đẩy mạnh; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, công tác kiểm tra, tự kiểm tra và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện đồng bộ ngay từ đầu năm...

       Thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cần tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Tác giả ảnh: Phạm Minh Trí
Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: