Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021

31/12/2021

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021
Thực hiện quy chế dân chủ, đánh giá và tổng kết Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sáng ngày 31/12/2021 tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021.

        Về phía Công đoàn khối cơ quan có ông Đinh Văn Thái Chủ tịch Công đoàn khối cơ quan- Phó Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ tham dự Hội nghị.
        Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chuyên- Bí thư Chi bộ- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ và toàn thể công chức và người lao động thuộc đơn vị. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 02 đại biểu:
        Ông Đỗ Văn Chuyên- Bí thư Chi bộ- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ; ông Hoàng Ngọc Lâm- Chủ tịch Tổ Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ.
        Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2021; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.
        Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, thuộc đơn vị, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.
Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.
 


        Cuối cùng Ông Đỗ Văn Chuyên- Bí thư Chi bộ- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của công chức, viên chức trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan đơn vị  không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.


Theo Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ

Các tin đã đưa ngày: