Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, Hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác THADS năm 2023

07/12/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, Hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác THADS năm 2023
Ngày 07/12/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (THADS) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, Hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác THADS năm 2023. Hội nghị do đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng chủ trì, thành phần tham dự gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, huyện
     Ngày 07/12/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (THADS) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, Hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác THADS năm 2023. Hội nghị do đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng chủ trì, thành phần tham dự gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, huyện.
     Năm 2022, Cục THADS tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp để chỉ đạo các đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án năm 2022 đã hoàn thành 2/2 chỉ tiêu chính do Tổng cục giao, cụ thể như sau:
     - Về việc: Tổng số bản án quyết định đã nhận là 6.822 bản án, quyết định; Tổng số giải quyết là 12.056 việc , trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 4.536 việc; Số thụ lý mới là 7.520 việc, giảm 911 việc (giảm 12,11% so với cùng kỳ năm 2021); Sau khi trừ số ủy thác 136 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 24 việc, tổng số phải thi hành là 11.896 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 9.403 việc, chiếm 79,04% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.188 việc, chiếm 18,39% trong tổng số phải thi hành; Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 7.858 việc, tăng 166 việc (tăng 2,11%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỉ lệ 83,57% (tăng 7,88% so với cùng kỳ năm 2021). Vượt 1,57% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao (là 82,00%);.
     - Về tiền: Tổng số giải quyết là 3.908.471.428 nghìn đồng , trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.238.955.926 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 1.669.515.502 nghìn đồng, tăng 540.062.484 nghìn đồng (tăng 32,25%). Sau khi trừ số ủy thác 153.066.288 nghìn đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 252.869 nghìn đồng, tổng số phải thi hành là 3.755.152.270 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 2.251.907.269 nghìn đồng, chiếm 59,96% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.245.043.740 nghìn đồng, chiếm 33,16% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 1.240.231.532 nghìn đồng, tăng 648.440.315 nghìn đồng (tăng 52,28%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỉ lệ 55,07% (tăng 14,44%) so với cùng kỳ năm 2021. Vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 14,97%.
     Hội nghị đã thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trong thời gian tới; tích cực, chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 của đơn vị nhằm nâng cao kết quả thi hành án theo hướng bền vững...
     Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh đánh giá cao kết quả các cơ quan THADS tỉnh đã đạt được trong năm. Trong đó, công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, điều hành; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm tăng cường; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật làm việc có nhiều tiến bộ; công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan,...


Theo Vp Cục

Các tin đã đưa ngày: