Sign In

Hội nghị sơ kết công tác THADS, HC 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

24/04/2023

Hội nghị sơ kết công tác THADS, HC 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 24/04/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023. Dự Hội nghị có các đ/c Lãnh đạo Cục, lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố. Đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Cục và các Chi cục đã nghiêm túc triển khai sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục tại Hội nghị tổng kết năm 2022 của Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự; các đơn vị thi hành án dân sự đã hoàn thành tổng kết công tác năm 2022; xây dựng, hoàn thiện kế hoạch công tác năm 2023 theo đúng quy trình của Tổng Cục. Bám sát, triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Nội bộ các đơn vị đoàn kết, thống nhất; công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tiếp tục được đẩy mạnh; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, công tác kiểm tra, tự kiểm tra và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện đồng bộ ngay từ đầu năm...
Thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cần tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới


Theo Vp Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: