Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, Hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác THADS năm 2024

08/12/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, Hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác THADS năm 2024
Ngày 08/12/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (THADS) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, Hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác THADS năm 2024. Hội nghị do đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng chủ trì, thành phần tham dự gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, huyện
     Ngày 08/12/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (THADS) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, Hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác THADS năm 2024. Hội nghị do đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng chủ trì, thành phần tham dự gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, huyện. Năm 2023, Cục THADS tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp để chỉ đạo các đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án năm 2023 đã hoàn thành 2/2 chỉ tiêu chính do Tổng cục giao, cụ thể như sau:
     Về việc: Tổng số bản án quyết định đã nhận là 7.935 bản án, quyết định; Tổng số giải quyết là 12.567 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 3.721 việc; Số thụ lý mới là 8.846 việc, tăng 1.326 việc (tăng 17,63% so với cùng kỳ năm 2022); Sau khi trừ số ủy thác 153 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 07 việc, tổng số phải thi hành là 12.407 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 9.700 việc, chiếm 78,18% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.328 việc, số hoãn 322 việc, tạm đình chỉ 57 việc, chiếm 21,82% trong tổng số phải thi hành.
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 8.124 việc, giảm 192 việc (giảm 2,3%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 83,75% (tăng 0,12% so với cùng kỳ năm 2022). Vượt 0,45% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao (là 83,3%);
     Về tiền: Tổng số giải quyết là 5.641.021.914 nghìn đồng”, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.212.052.488 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 3.428.969.426 nghìn đồng, tăng 1.759.453.924 nghìn đồng (tăng 105,39%- hơn gấp 2 lần) so với cùng kỳ năm 2022;
Sau khi trừ số ủy thác 310.487.400 nghìn đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 231.259 nghìn đồng, tổng số phải thi hành là 5.330.303.254 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 2.834.568.288 nghìn đồng, chiếm 53,18% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển số theo dõi riêng) là 1.988.037.613 nghìn đồng, hoãn thi hành án 396.400.591 nghìn đồng, tạm đình chỉ 111.296.763 nghìn đồng, chiếm 46,82% trong tổng số phải thi hành.
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 1.440.281.099 nghìn đồng, tăng 34.189.384 nghìn đồng - tăng 2,43% so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 50,81% - giảm 6,38% so với cùng kỳ năm 2022. Vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 5,01% (45,80%).

     Hội nghị đã thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trong thời gian tới; tích cực, chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 của đơn vị nhằm nâng cao kết quả thi hành án theo hướng bền vững...
 

     Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh đánh giá cao kết quả các cơ quan THADS tỉnh đã đạt được trong năm. Trong đó, công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, điều hành; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm tăng cường; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật làm việc có nhiều tiến bộ; công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan,..


Theo Vp Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: