Sign In

Hội nghị sơ kết công tác THADS, HC 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

16/04/2024

Hội nghị sơ kết công tác THADS, HC 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Sáng ngày 16/04/2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024. Dự Hội nghị có các đ/c Lãnh đạo Cục, lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố. Đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng chủ trì hội nghị.
Tại Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2024.
 

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/3/2024) các cơ quan Thi hành án tỉnh BR-VT đã thụ lý:
- Về việc: Tổng số bản án quyết định đã nhận là 4.243 bản án, quyết định; Tổng số giải quyết là 9.264 việc , trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 4.160 việc; Số thụ lý mới là 5.104 việc, tăng 660 việc (tăng 14.85% so với cùng kỳ năm 2023); Sau khi trừ số ủy thác 70 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 04 việc, tổng số phải thi hành là 9.190 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 6.487 việc, chiếm 70.59% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.345 việc, số hoãn 293 việc, tạm đình chỉ 65 việc, chiếm 29.41% trong tổng số phải thi hành.
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 3.582 việc, tăng 273 việc (tăng 8.25%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 55.22%/83.45% (giảm 1.83% so với cùng kỳ năm 2023). Thiếu 28,23% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao (là 83,45%).
- Về tiền: Tổng số giải quyết là 6.447.298.114 nghìn đồng , trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 3.847.066.015 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 2.600.232.098 nghìn đồng, tăng 2.463.755 nghìn đồng (tăng gấp 19 lần so với cùng kỳ năm 2023).
Sau khi trừ số ủy thác 55.051.335 nghìn đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 6.088.404 nghìn đồng, tổng số phải thi hành là 6.386.158.375 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 3.882.946.833 nghìn đồng, chiếm 60.80% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.141.587.595 nghìn đồng, hoãn thi hành án 267.634.297 nghìn đồng, tạm đình chỉ 93.989.650 nghìn đồng, chiếm 39.20% trong tổng số phải thi hành.
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 1.198.929.693 nghìn đồng, tăng 644.717.043 nghìn đồng - tăng 2.16 lần so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 30.88% - tăng 7.96% so với cùng kỳ năm 2023. Thiếu so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 15.67% (46.55%).
Cục và các Chi cục đã nghiêm túc triển khai sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục tại Hội nghị tổng kết năm 2023 của Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự. Bám sát, triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Nội bộ các đơn vị đoàn kết, thống nhất; công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tiếp tục được đẩy mạnh; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, công tác kiểm tra, tự kiểm tra và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện đồng bộ ngay từ đầu năm.
 

       Thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cần tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.


Theo Vp Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: