Sign In

CỤC THADS TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CẤP CƠ SỞ, GIAI ĐOẠN 2015-2020

04/05/2020

CỤC THADS TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CẤP CƠ SỞ, GIAI ĐOẠN 2015-2020
          Chiều ngày 29/4/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở, giai đoạn 2015-2020, để đánh giá các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu yêu nước giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
          Trong 5 năm, giai đoạn 2015-2020, Cục THADS tỉnh đã thường xuyên phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan THADS trong tỉnh để quán triệt, tổ chức thực hiện phong trào sâu rộng, đều khắp. Nhờ đó, hàng năm và cả giai đoạn 2015-2020 phong trào thi đua yêu nước được toàn ngành hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương kịp thời từ các phong trào thi đua.
Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm đều được triển khai và kết hợp với việc thực hiện “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp”;  “Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2015-2020 luôn gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thông qua những cam kết thực hiện các công việc cụ thể, thiết thực hàng ngày. Cuối năm, hoặc kết thúc đợt thi đua, tổ chức đánh giá những kết quả, sản phẩm cụ thể có được từ những cam kết của công chức, người lao động. Kết thúc các đợt thi đua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
 
 Kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
Hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2016-2020  theo Quyết định số 2611/KH-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ Tư pháp, Cục THADS tỉnh Bình Định đã phối hợp ký kết giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới với UBND xã Canh Hiển, huyện Vân Canh giai đoạn 2016-2020, phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng các tiêu chí nông thôn mới tại xã; tăng cường động viên, thuyết phục trong công tác THADS; tổ chức nhiều hoạt động  thăm hỏi, tặng quà cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nhận đỡ đầu 01 trẻ em mồ côi, tổ chức tặng sách vở, quần áo và quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hơn 5.000.000 đồng. Nhờ làm tốt phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2015-2020, năm 2019, Cục THADS tỉnh được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.
 
 Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”
Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVIII) về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị vùng đồng bằng với các địa phương vùng đồng bào dân tộc tiểu số, Cục THADS tỉnh Bình Định phối hợp Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Định và Làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh ký kết Quy chế kết nghĩa giữa 3 đơn vị vào đầu năm 2019. Thông qua việc kết nghĩa, đã giúp Làng Hiệp Tiến trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối tin tưởng vào chế độ xã hội chủ nghĩa; tập trung phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mỗi người dân. Cũng trong hoạt động này, Cục THADS tỉnh và Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Định đã  tặng cho làng: 156 suất quà mỗi suất trị giá: 200.000đồng, 04 bộ bàn và 50 chiếc ghế nhựa tổng trị giá gần 40 triệu.

 

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Để triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ, ngay từ đầu năm Cục THADS tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch công tác và giao chỉ tiêu, nhiêm vụ thi hành án cho các cơ quan THADS huyện, thị xã, thành phố; từng cơ quan THADS tập trung rà soát, phân loại việc có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành, phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương để tổ chức thi hành án bằng nhiều biện pháp thích hợp, hiệu quả. Nhờ đó, kết quả thi hành án của các cơ quan THADS trong tỉnh hàng năm và cả giai đoạn 2015 - 2020 đều đạt và vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao.   
 
 Thi đua cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc hàng ngày
Cục THADS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính trong THADS của tỉnh; đã thành lập Bộ phận một cửa, giúp lãnh đạo Cục và lãnh đạo Chi cục THADS tiếp nhận hồ sơ và giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại cơ quan THADS; triển khai, thực hiện phần mềm Hỗ trợ trực tuyến THADS, tiến tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ với Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS qua dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các phần mền thụ lý thi hành án, báo cáo thống kê, quản lý văn bản điều hành;  gửi nhận, chuyển tải, xử lý các văn bản thông qua hộp thư điện tử công vụ trong hoạt động chuyên môn, quản lý, chỉ đạo, điều hành. Nhờ đó, đã rút ngắn thời gian giải quyết công việc hàng ngày, góp phần rất lớn vào hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 

Kết quả công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến
Nhờ làm tốt công tác phát động phong trào thi đua, hàng năm và cả giai đoạn 2015 - 2020 đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến đã được tôn vinh từ các phong trào thi đua, như: các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, trong các phong trào thi đua đột xuất, thi đua chuyên đề, thi đua tổ chức thi hành án cao điểm để giải quyết án tồn đọng. Nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa trong phạm vi ngành và địa phương được cấp có thẩm quyền khen thưởng với hình thức cao, như: Huân chương lao động hạng 2 cho 02 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 tập thể, Bằng khen Thủ tướng chính phủ cho 02 cá nhân; 05 cờ thi đua xuất sắc của Ngành; 03 cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Bình Định, 12 lượt bằng khen Bộ Tư pháp cho tập thể và 38 lượt cho cá nhân; Bằng khen UBND tỉnh cho 07 tập thể và 29 cá nhân. Về danh hiệu thi đua có 06 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua Ngành Tư pháp; 25 lượt tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc. Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Định đã công nhận 110 danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và các danh hiệu, hình thức khen thưởng khác. Ngoài ra, để tôn vinh, biểu dương những gương điển hình tiên tiến cấp cơ sở tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, Hội đồng thi đua khen thưởng Cục THADS tỉnh đã lựa chọn và đề nghị Cục trưởng công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở cho 03 tập thể và 12 cá nhân; đề nghị Bộ Tư pháp công nhận điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp, giai đoạn 2015-2020 cho 01 tập thể và 02 cá nhân.
 

Nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, UBND tỉnh và Cục THADS tỉnh phát động đều được các cơ quan THADS của trong tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi, rộng khắp trong toàn ngành; mỗi công chức, người lao động luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm; nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài đã được các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm, chất lượng công việc ngày càng được nâng lên rõ rệt, hàng năm luôn xuất hiện gương điển hình tiên tiến mới, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành.   
                                                                                                                                                  Hoàng Việt

Các tin đã đưa ngày: