Sign In

QĐ 219/QĐ-CTHADS, ngày 03/10/2022 v/v Ban hành KH phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai NQ ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giai đoạn 2022-2025

04/10/2022

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: