Sign In

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin

09/08/2016

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin

Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin (ATTT) đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu của Đề án đến năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ATTT tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATTT.

 
Trong các sự cố về an toàn thông tin thì tỷ lệ rất cao từ các thói quen của người dùng chưa nhận thức đầy đủ hoặc chủ quan trong quá trình làm việc, đặc biệt là người dùng văn phòng. Vì vậy Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin và các Tài liệu, cẩm nang tuyên truyền,các Quy chế, chính sách đảm bảo ATTT của Bộ, Ngành sẽ cụ thể hoá các mục tiêu của Đề án, giúp cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng đơn giản để bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Nguồn: http://cntt.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/an-toan-thong-tin.aspx?ItemID=141

Các tin đã đưa ngày: