Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DẦU TIẾNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2021

09/03/2021

          Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021, chiều ngày 22/01/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021.
 
(Đồng chí Đỗ Tấn Quốc - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng và
đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chi cục trưởng chủ trì Hội nghị)

 
          Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Tấn Quốc - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng và ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 02 đại biểu: ông Đỗ Tấn Quốc - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng và ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân huyện Dầu Tiếng.
          Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tấn Quốc đã thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; đồng chí Lê Thanh Việt thông qua báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2020; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021. Nội dung báo cáo thể hiện rõ trong năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, “ Công đoàn cơ sở đạt hoàn thành xắt sắc nhiệm vụ”, “Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và có 05 đề tài sáng kiến được Hội đồng sáng kiến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương thẩm định và công nhận. Trong năm Chi cục đã chăm lo đầy đủ chế độ, chính sách tiền lương và các khoản thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức và người lao động.

 
(Đồng chí Lê Thanh Việt thông qua báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020)
 
          Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, phát huy tinh thần dân chủ, các đồng chí tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.
          Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 với kết quả 100% ý kiến nhất trí.
        Cuối cùng ông Đỗ Tấn Quốc - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan và phát động mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021./.

 
(Hình ảnh sau Hội nghị)
 
Người viết bài: Dương Thị Quế Phương
 

Các tin đã đưa ngày: