Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DẦU TIẾNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2020

12/03/2020

         Trong không khí vui tươi đón Tết Canh tý năm 2020. Chi cục THADS huyện Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 vào ngày 15/01/2020 với sự tham gia của 02 đại biểu và 21 cán bộ, công chức người lao động.
 
         Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Tấn Quốc-Bí thư Chi bộ Thi hành án - Chi cục trưởng, báo cáo tổng kết công tác Thi hành án dân sự 2019 và nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020. Báo cáo khẳng định Chi cục Thi hành án dân sự đã  đạt nhiều thành tích trong công tác chuyên môn. Chi cục đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”,“ Công đoàn cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và có 04 đề tài sáng kiến được Hội đồng thi đua Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương thẩm định và công nhận. Trong năm Chi cục đã chăm lo đầy đủ chế độ, chính sách tiền lương và các khoản ngoài lương cho cán bộ công chức và người lao động. Đảm bảo điều kiện công tác cần thiết cho cán bộ, công chức nhà xa ở lại đơn vị…         (đồng chí Đỗ Tấn Quốc - Bí thư Chi bộ THA- Chi cục trưởng
     thông qua báo cáo năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020)

 
         Tiếp theo, Hội nghị nghe Báo cáo về công tác thu chi tài chính năm 2019; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong CCTHADS huyện Dầu Tiếng  2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Thông qua các Quyết định danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng; Phát động phong trào thi đua 2019-2020 và ký kết giao ước thi đua giữa Cơ quan-Công đoàn.
 


    (đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Chủ tịch Công đoàn Thi hành án
      và đồng chi Đỗ Tấn Quốc – Chi cục trưởng ký giao ước thi đua)

 
         Với sự thống nhất cao, Hội nghị biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2020.
 


            (hình ảnh CBCC CCTHADS huyện Dầu Tiếng sau hội nghị)
 
          Chi cục THADS huyện Dầu Tiếng  tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Chi bộ, lãnh đạo cơ quan cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của tập thể CBCC, người lao động sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ đoàn thể trong năm 2020.
 
             Người thực hiện: Dương Thị Quế Phương


 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: